ITALY. Milan. 2002. Autoportrait with photomaton.
Ajax loader

Ferdinando Scianna - ITALY. Milan. 2002. Autoportrait with photomaton.